venres, 18 de decembro de 2009

Ficha socio

Para facerse socio é preciso cumprir os seguintes requisitos:
  1. Ser maior de idade.
  2. Acatar os estatutos da Asociación.
  3. Cubrir un impreso de admisión.
  4. Dúas fotografías tamaño carné.

Na actualidade, a cuota anual está en 30 € con dereito a asistencia a eventos en nombre do Club, un polo identificativo e demais actividades internas. e información puntual sobre detalles de importancia. A cuota terá que ser ingresada en conta a nome da Asociación.

Máis información jomagu@ole.com tel 606114905