luns, 23 de maio de 2016

anagrama BM      
ASOCIACIÓN CULTURAL CLÁSICOS POPULARES BAIXO MIÑO
CIF – G36483535  -   Cimadevila, 9 36746 Santa Mª de Tebra - Tomiño  clasicosbaixomiño.blogspot.com // clasicosbaixomino@gmail.com

XVII CONCENTRACIÓNCLÁSICOS POPULARES BAIXO MIÑO     
(5 Xuño 2016)

FOLLA DE INSCRICIÓN NON SOCIOS
Conductor:
Nome e apelidos________________________________________________________
Enderezo_________________________________________CP__________________
Telf. ___________________________
Acompañante:
Nome e apelidos________________________________________________ _ _______
Enderezo_________________________________________CP___________________
Telf. ___________________________
Vehículo:
Marca_________________________Modelo: _________________________________
Matrícula___________________Ano fabr. _____________Data ITV_______________
Compañía Aseguradora___________________________Póliza nº_________________­­­
Domingo 5:
                              Comida Adultos _____   x 28 = ­­________ €
                           Nenos (5 - 10 anos) ___      x 15 = ________ €
                                                                 TOTAL = ________ €

O pago da incrición farase mediante ingreso na c/c a nome da Asociación en  BANCO POPULAR: ES96 0238  8323 3806 0015 8776, antes do 1 de xuño . Pódese comunicar telefónicamente ou por correo a asistencia a blogspot.clasicosbaixomino.com
   (hai nº tope de inscricións, aceptaranse por rigorosa orde de recepción)
-          COCHES MATRICULADOS ANTES DO 1990 OU DE ESPECIAL CARACTERÍSTICA
Coa firma da presente folla o participante comprométese:
Respectar e cumprir as normas de circulación e regulamento da proba
Eximir á organización de toda responsabilidade polos danos que poidan sufrir ou ocasionar antes, durante e despois do evento.
Ter o vehículo co correspondente seguro maila ITV en vigor.

                                   En ______________________a ____ de maio de 2016

Asinado: ________________________________________
Tel. 606114905 //646979038//609606730    FAX: 986624235
HORARIO:
* 10 - 10,30       CONCENTRACIÓN PRAZA DO SEIXO
* 13,00       SAÍDA EN CARABANA  TOMIÑO - A GUARDA - OIA – VILADESUSO  - BAIONA
* 14,00      COMIDA RESTAURANTE PARADOR DE BAIONA

* 17,00      REMATE, DESPEDIDA E EXPOSICIÓN NO PARQUE DE A  PALMA (BAIONA)

Ningún comentario:

Publicar un comentario